Keuring CvO (Certificaat van Onderzoek) / CBB (Communautair Binnenvaartcertificaat) / UCB (Uniecertificaat)

Uitgebreide certificeringen voor binnenvaartschepen

Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van uitgebreide certificeringen voor binnenvaartschepen en wij zijn op de hoogte van de wetgeving van de overheid (voorheen bekend als de Scheepvaartinspectie, nu IlenT). Onze experts zorgen ervoor dat uw vaartuig voldoet aan alle regelgeving en veiligheidseisen en dit doen we onder toezicht van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB).

Onze diensten omvatten verschillende essentiële aspecten, die worden afgestemd op uw schip:

3 Onze diensten

Droogstaande cascokeuring

We voeren een grondige inspectie uit van de huid-, kim-, en bodembeplating van uw schip, inclusief diktemetingen. Tevens beoordelen we de constructie en de operationele staat van het vaartuig.

Veiligheidsinspectie

Onze experts inspecteren vervolgens het gehele inwendige van het schip zoals ladingruimten en daarachter liggende compartimenten, machinekamers en dienstruimten en de voor- en achterpiek om te beoordelen in hoeverre deze aan de veiligheidseisen voldoen.

Proefvaart

Indien nodig of gewenst beoordelen we de manoeuvreerbaarheid en prestaties van uw schip, zowel in solo-operatie als in combinatie met andere gekoppelde vaartuigen, in hoeverre wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Geluidsmeting

We voeren geluidsmetingen uit tijdens het varen om geluidsniveaus te meten in de verblijven, het stuurhuis, de machinekamers en aan dek.

Inbouwverklaring

Voor nieuwe dieselmotoren verzorgen we inspecties en maken we inbouwverklaringen om deze te kunnen opnemen in het scheepscertificaat.

Eindinspectie

We zorgen voor een grondige controle van alle eerder genoemde aspecten om het keuringsdossier af te ronden en in te dienen bij het NBKB.

Afgifte van certificaat

Uiteindelijk ontvangt u van het NBKB een nieuw scheepscertificaat.

ADN keuring / Certificaat van Goedkeuring

Voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren is een Certificaat van Goedkeuring vereist en de certificerende inspectie daarvoor kunnen wij uitvoeren. Het ADN, oftewel de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren is hierbij bepalend.

Het ADN-certificaat is verplicht in de volgende situaties:

  • Als u gevaarlijke stoffen vervoert.
  • Als u aanmeert langs een schip dat ADN-producten vervoert.
  • Als u een schip of vaartuig met gevaarlijke stoffen voortduwt of meevoert.

Bij Van Duyvendijk kunnen we de ADN-certificering voor uw schip verzorgen en dit doen we onder toezicht van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). Het Certificaat van Goedkeuring heeft een geldigheidsduur van vijf (5) jaar. U kunt op ons rekenen voor professionele ondersteuning en ervaring op het gebied van ADN-certificering, zodat u vol vertrouwen kunt voldoen aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Keuring pleziervaartuig / drijvende werktuigen

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht voor pleziervaartuigen die langer zijn dan 20 meter of een (rechthoekige) verplaatsing hebben van meer dan 100 kubieke meter (lengte x breedte x diepgang) om te beschikken over een geldig certificaat.

Bij Van Duyvendijk bieden we uitgebreide certificeringsservices voor eigenaren van dergelijke pleziervaartuigen. Onze deskundige ondersteuning omvat het volledige traject van certificering, zowel voor nieuwe als bestaande vaartuigen. Deze certificering wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). U kunt op ons rekenen om aan alle wettelijke vereisten te voldoen en uw vaartuig in overeenstemming te brengen met de certificeringsnormen.

Wij zorgen voor een zorgvuldige en grondige aanpak van A tot Z, waardoor u met vertrouwen kunt genieten van uw gecertificeerde pleziervaartuig.

Aankoopkeuring

Een aankoopkeuring is cruciaal bij het kopen van een schip. Het onthult niet alleen de juiste prijs, maar ook eventueel vereist onderhoud. Bij Van Duyvendijk voeren we deskundige keuringen uit voor elk type binnenvaartschip inclusief jachten. Bespaar op mogelijke reparatiekosten met onze aankoopkeuring. Wij bieden ervaren, onafhankelijke beoordelingen, ongeacht of u een jacht of binnenvaartschip aanschaft. Uw gemoedsrust is onze prioriteit.

Diktemeting

Van Duyvendijk is goedgekeurd om diktemetingen uit te voeren voor binnenvaarttankers die onder de klasse van het Lloyd’s Register vallen. We voeren diktemetingen uit conform de voorschriften op verschillende delen van het schip, waaronder de bodem-, kim- en huidbeplating, beunkasten, tankdekken en tankhoofden, schotten en voor- en achterdekken.

Ook op andere schepen en vaartuigen kunnen we diktemetingen uitvoeren van de cascobeplating, schotten, ruimvloer en meer. U kunt vertrouwen op onze expertise voor uitgebreide diktemetingen om de integriteit van uw schip te waarborgen.

Taxatie, keuring of inspectie nodig?

Bereik ons direct en gemakkelijk...

Betrouwbare Certificeringsservices

Kwaliteitskeuringen en Certificeringen

Onze deskundigen staan onder voortdurend toezicht van het NBKB en ondergaan regelmatig audits en bijscholing om de kwaliteitsnormen te handhaven en zo nodig te verbeteren. Vanaf 1 oktober 2023 moeten alle bestaande certificaten worden omgezet naar een Uniecertificaat volgens ES-TRIN. Wij zorgen ervoor dat uw vaartuig overeenkomstig dit nieuwe certificaatmodel wordt gecertificeerd. U kunt op ons rekenen voor professionele en betrouwbare certificeringsservices.